„Povestea orzului de toamnă” în anul agricol 2018-2019.

Ca şi în cazul grâului de toamnă, din cauza condiţiilor agrometeorologice deosebit de dificile din toamnă (semănatul în uscat, secetă prelungită, suma precipitaţiilor 1 septembrie 2018 – 19 noiembrie 2018 a constituit 11 mm, divizată în 3 ploi), starea orzului de toamnă, în primăvară, era foarte grea – toate seminţele erau germinate, însă nimic nu răsărise.

La sfârşitul lunii februarie, pe 90 % din suprafaţa orzului de toamnă s-a decis de a efectua semănatul adăugător („подсев”) cu orz de primăvară, ca martor pe două cîmpuri s-au lăsat loturi nesemănate adăugător.

Rezultatele recoltelor de pe câmpul experimental sunt redate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1. Influenţa semănatului adăugător („подсев”) asupra recoltei orzului de toamnă. SRL „Terra-Vitis”, 2019

Premăr-
gător
Soiul Semănat adăugător („подсев”) Recolta, q/ha Umiditatea, %
orz de primăvară Luran nu s-a efectuat 53,68 11,2
orz de primăvară
Luran s-a efectuat 62,10 12,9

Pe restul terenurilor semănate cu orz de toamnă (150 ha), unde ca premărgător în majoritatea cazurilor era floarea soarelui, considerăm că sporul de producţie a atins 25-30%.

În cazul grâului de toamnă, în primul rând putem menţiona că mulţi fermieri ne-ar invidia, iar profesorii „agrotehnicii” s-ar mândri cu faptul că 95 % din premărgătorii grâului a fost mazărea, măzărichea cu ovăz şi rapiţa de toamnă. Apoi pe o suprafaţă de 20 ha s-au efectuat testări cu scopul de a cerceta influenţa celui de-al doilea şi al treilea tratament cu fungicid şi regulator de creştere (clormequat clorură) asupra recoltei şi calităţii ei. Rezulatele sunt controversate, deaceea cercetările vor continua în viiitor.

Rezultatele finale ale recoltelor pe grâu de toamnă sunt reflectate în tabelul de mai jos:

Tabelul 2. Influenţa premărgătorilor şi soiului asupra recoltei şi calităţii grîului. SRL „Terra-Vitis”, 2019.

Premărgător Soiul (originea) Recolta, q/ha Gluten, % Proteina, % IDK Masa hectolictrică, unităţi
mazăre Cuialnic (Odessa) 57 24 16 80 775
rapiţă de toamnă Cuialnic (Odessa) 48 19 13 715
grîu de tomană Cuialnic (Odessa) 42 20 14 717
mazăre Jaivir (Odessa) 55 22 13,9 65 772
rapiţă de toamnă Jaivir (Odessa) 52 19 13 706
măzăriche cu ovăz Şcedrosti (Odessa) 51 22,2 14 65 717
mazăre Glosa (Romania) 38 24,5 15 75 755
rapiţă de toamnă Glosa (Romania) 52
grîu de toamnă Athlon (Germania) 46 25 16 685

P.S. SRL “Terra-Vitis” este o gospodărie licenţiată în reproducerea materialului semincer şi are spre comercializare seminţe de reproducţie înalte de toate culturile reflectate în articol.

Starea semănăturii de orz de toamnă fără semănatul adăugător („подсев”). 23 martie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă cu semănatul adăugător („подсев”). 23 martie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă fără semănatul adăugător („подсев”). 16 aprilie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă cu semănatul adăugător („подсев”). 16aprilie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă fără semănatul adăugător („подсев”). 1 iunie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă cu semănatul adăugător („подсев”). 1 iunie 2019
Colinele Burlacului împreună cu agronomul – Mihov Dmitri
Colinele Burlacului împreună cu directorul – Mihov Piotr
Colinele Burlacului împreună cu Familia Mihov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirty four + = forty