Conducerea Ţării pe meleagurile strugurilor

În comuna Burlacu, Preşedintele Republicii Moldova a avut o întâlnire cu agenţii economici din regiunea de Sud, apoi a apreciat infrastructura de postrecoltare (depozit frigorific cu capacitatea de 600 tone) a cooperativei de întreprinzători “Burlacu-Fruct”. Iar, în final, a vizitat sectoarele de struguri de masă a întreprinderii SRL “Terra-Vitis”, unde a fost demonstrată o structură nouă a plantaţiei – Gable (inclusiv sectorul demonstrativ înfiinţat cu suportul APM) şi sectorul de colecţie al gospodăriei (peste 130 soiuri de masă).

În cadrul vizitei a fost organizată o întrevedere cu muncitorii din cîmp a întreprinderii, unde s-au dat multe întrebări de ordin social. La rândul ei, întreprinderea a adresat Preşedintelui, câteva întrebări cu care se confruntă sectorul strugurilor de masă:

  • irigarea – problema utilizării apelor subterane. Exemplu: Egipt, unde cad precipitaţii pe an – 2 mm, datorită utilizării apelor de peste 300 m adâncime, a reuşit să devină principalul exportator de struguri în Marea Britanie;
  • cercetarea şi promovarea structurilor noi de plantaţii: GABLE şi PERGOLA. Un detaliu mai personal, în Regulamentul de Subvenţionare dispare ajutorul Statului, dacă investiţia are loc în anul 3 şi 4 după plantare, lucrul greu de efectuat fiindcă este o investiţie dificilă.
  • cercetarea şi promovarea metodelor de evitare a riscurilor: grindinei şi ploilor din timpul coacerii strugurilor;
  • forţele de muncă. Cu toate că, anul trecut a fost soluţionată problema muncii sezoniere, imediat peste o lună impozitul pe venit al sezonierilor a fost majorat de la 7 la 12%. O nuanţă importantă a fost menţionată – impozitarea lucrătorilor care au ieşit la pensie, însă mai lucrează;
  • Cel mai important: ŞTIINŢA în domeniul horticol. Stimularea sectorului ştiinţific şi promovarea colaborării centrelor ştiinţifice cu domeniul privat.

În final, D-ul Preşedinte a menţionat că, cu toate că eforturile depuse pentru a gestiona o afacere în agricultură în regiunea de sud sunt mai dificile, Oamenii cu care a avut plăcerea să se întâlnească se deoesbesc prin Mărinimie, Simplitate şi Onestitate.

Instruirea Preşedintelui Republicii Moldova şi confirmarea respectării cerinţelor de igienă şi securitate a produsului şi mediului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − = nine