„Calea deosebită a grâului” în anul agricol 2018-2019

„Трудовые мечты,

Золотое зерно.

Торжество Красоты,

Как мне близко оно!” („Зерно”, К. Бальмонт)

E Vară…e Soare şi multă căldura…este o periodă unde toată truda de un an, unde fiecare strop căzut de pe frunte este îndreptat spre cel mai important procedeu – recoltarea cerealelor.

SRL „Terra-Vitis” gestionează 1913 ha de teren agricol în 6 primării din 3 raioane (Cahul, Cantemir, Taraclia), dintre care 91 ha de plantaţii multianuale (măr – 4,0 ha; păr – 12,0 ha; struguri de masă – 38,0 ha; soiuri de viţă de vie pentru vin – 35 ha), iar restul circa 1800 ha culturi de cîmp.

În pofida condiţiilor agrometeorologice deosebit de dificile din toamnă (secetă prelungită), roada culturilor de prima grupă sunt destoinice.

Starea grâului de toamnă la 10 decembrie 2018.
SRL “Terra-Vitis”
Starea grâului de toamnă la 7 februarie 2019.
SRL “Terra-Vitis”
Starea grâului de toamnă la 26 aprilie 2019.
SRL “Terra-Vitis”
Starea grâului de toamnă la 9 mai 2019.
SRL “Terra-Vitis”
Starea grâului de toamnă la 1 iunie 2019.
SRL “Terra-Vitis” (Dimin Gh. -inginer-şef, Damaschin Ilie -mecanizator (combainer)
Starea grâului de toamnă la 12 iulie 2019.
SRL “Terra-Vitis”

Aşadar, recoltele pe culturi, la moment, se arată în felul următor:

  • orz de toamnă* (200 ha) – 51 q/ha;
  • orz de primăvară (25 ha) – 46 q/ha;
  • mazăre (135 ha) – 30 q/ha;
  • rapiţa de toamnă (355 ha) – 23 q/ha;
  • grîu de toamnă (50 % din 550 ha, nu s-a finisat) – 49 q/ha cu o calitate înaltă alimentară (tabelul 1).

Credem că recoltele stabile se datorează multitudinilor de factori: în primul rînd hărniciei şi muncii asidue depuse de către lucrătorii gospodăriei, apoi de diversitatea culturilor, respectarea rotaţiei lor, lucrarea solului îndreptată spre o perturbanţă minimă a solului pentru a păstra umiditatea în sol, sfaturilor de importanţă deosebită date de către academicianul Boincean B. şi profesorul universitar Rurac M., respectarea recomandaţiilor companiilor de producere a produselor de uz fitosanitar: Syngenta, FMC, Bayer, Basf, Corteva, etc….şi multor altor facori, inclusiv a precpitaţiilor de la sfîrşitul lunii mai, începutul lunii iunie.

Recoltarea încă este în toi …to be continued… *povestea deosebită a orzului de toamnă va fi redată ulterior.

Tabelul 1. Influenţa premărgătorilor şi soiului asupra recoltei şi calităţii grîului. SRL „Terra-Vitis”, 2019.

Premăr- gător Soiul
(originea)
Recolta, q/ha Glu-ten,
%
Protei
-na, %
IDK Masa
hectoli-
ctrică, unităţi
mazăre Cuialnic
(Odessa)
57 24 16 80 775
rapiţă de
toamnă
Cuialnic
(Odessa)
nu e
recoltat
19 13 715
grâu de
tomană
Cuialnic
(Odessa)
42 20 14 717
mazăre Jaivir
(Odessa)
55 22 13,9 65 772
rapiţă de
toamnă
Jaivir
(Odessa)
52 19 13 706
măzăriche cu ovăz Şcedrosti (Odessa) 51 22,2 14 65 717
mazăre Glosa
(Romania)
38 24,5 15 75 755
grîu de
toamnă
Athlon
(Germania)
46 25 16 685

P.S. SRL “Terra-Vitis” este o gospodărie licenţiată în reproducerea materialului semincer şi are spre comercializare seminţe de reproducţie înalte de toate culturile reflectate în articol.

Cina combainerilor din SRL “Terra-Vitis”. “Binele făcut se întoarce cu faţa spre Tine “
Recoltarea cerealelor de pe colinele
Burlacului . SRL “Terra-Vitis”
Recoltarea grâului de toamnă pe fundalul satului Burlacu. SRL “Terra-Vitis”
O parte din Mecanizatoriii gospodăriei SRL “Terra-Vitis” la recoltare grâului de toamnă.
Unii din eroii recoltării: Damaschin Illii şi Preuteasă Gheorghe-echipaj de combaineri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirty four − twenty seven =