„Cît timp Ataman şi Monarhul dorm, Cardinal şi Rişelie zămâslesc ceva…sau curcubeul culorilor”

„Cît timp Ataman şi Monarhul dorm, Cardinal şi Rişelie zămâslesc ceva…sau curcubeul culorilor”

„ Не стану я жалеть о розах,

Увядших с лёгкою весной;

Мне мил и виноград на лозах,

В кистях созревший под горой,

Краса моей долины злачной,

Отрада осени златой,

Продолговатый и прозрачный,

Как персты девы молодой.” („Bиноград” Александр Пушкин)

Încet, încet vine apusul sezonului de cireşe, caise, piersice şi răsăritul sezonului de struguri de masă.

SRL „Terra-Vitis” are o diversitate mare de soiuri de struguri masă: cu seminţe, fără seminţe, rotund, oval, lungueţ, de culoare albă, roză, neagră, cu aromă de muscat, de fructe de pădure, etc… care treptat îşi încep drumul spre perioada „dulce a vieţei”.

În general, pentru anul 2019 SRL „Terra-Vitis” va avea spre comercializare următoarea ofertă de struguri de masă:

Soiul (culoarea) Cantitatea, tone Perioada recoltării
Superextra (galben) 60 I dec. august
Arcadia (galben) 40 II-III dec. august
Codreanca (negru) 20 II-III dec. august
Cubani (negru) 30 III dec. august
Dunav (roz) 20 III dec. august
Apirene* (fără seminţe: galbene, roze, negre) 20 I dec. august- II dec. septembrie
Victoria (galben) 20 III dec. august- I dec. septembrie
Cardinal (negru-roz) 10 II-III dec. august
Prezentabil (galben) 15 II-III dec. august
Ialovenschii ust. (galben) 50 III dec. septembrie- III dec. decembrie
Moldova (negru) 150-200 III dec. septembrie- III dec. ianuarie

* soiurile apirene sunt disponibile în cantităţi de: 300-1000 kg de un soi (Flame Seedless, Loose Perlette, Black Emerald, Beauty Seedless, Jupiter, Chişmiş Lucistîi, Crimson Seedless, etc.)

Începutul coacerii sau coacerea în pârgă („veraison”, „начало созревания”) este redată în imagini mai jos:

Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Determinarea concentraţiei substanţelor uscate la Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Determinarea concentraţiei substanţelor uscate la Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Concentraţia substanţelor uscate la Soiul Superextra. 19 iulie 2019
Soiul Monarh “doarme”. 19 iulie 2019
Soiul Ataman “doarme” însă deja are calibrul 24+.19 iulie 2019
Soiul Cardinal. 19 iulie 2019
Soiul Rişelie. 19 iulie 2019
Soiul Rombic. 19 iulie 2019
Soiul Rombic. 19 iulie 2019
Soiul Roşfor. 19 iulie 2019
Soiul apiren Beauty Seedless. 19 iulie 2019
Soiul apiren Black Emerald. 19 iulie 2019
Soiul apiren Veles. 19 iulie 2019
Soiul Zarea nesvetaia. 19 iulie 2019
Soiul Cubani. 19 iulie 2019

„Povestea orzului de toamnă” în anul agricol 2018-2019.

„Povestea orzului de toamnă” în anul agricol 2018-2019.

Ca şi în cazul grâului de toamnă, din cauza condiţiilor agrometeorologice deosebit de dificile din toamnă (semănatul în uscat, secetă prelungită, suma precipitaţiilor 1 septembrie 2018 – 19 noiembrie 2018 a constituit 11 mm, divizată în 3 ploi), starea orzului de toamnă, în primăvară, era foarte grea – toate seminţele erau germinate, însă nimic nu răsărise.

La sfârşitul lunii februarie, pe 90 % din suprafaţa orzului de toamnă s-a decis de a efectua semănatul adăugător („подсев”) cu orz de primăvară, ca martor pe două cîmpuri s-au lăsat loturi nesemănate adăugător.

Rezultatele recoltelor de pe câmpul experimental sunt redate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1. Influenţa semănatului adăugător („подсев”) asupra recoltei orzului de toamnă. SRL „Terra-Vitis”, 2019

Premăr-
gător
Soiul Semănat adăugător („подсев”) Recolta, q/ha Umiditatea, %
orz de primăvară Luran nu s-a efectuat 53,68 11,2
orz de primăvară
Luran s-a efectuat 62,10 12,9

Pe restul terenurilor semănate cu orz de toamnă (150 ha), unde ca premărgător în majoritatea cazurilor era floarea soarelui, considerăm că sporul de producţie a atins 25-30%.

În cazul grâului de toamnă, în primul rând putem menţiona că mulţi fermieri ne-ar invidia, iar profesorii „agrotehnicii” s-ar mândri cu faptul că 95 % din premărgătorii grâului a fost mazărea, măzărichea cu ovăz şi rapiţa de toamnă. Apoi pe o suprafaţă de 20 ha s-au efectuat testări cu scopul de a cerceta influenţa celui de-al doilea şi al treilea tratament cu fungicid şi regulator de creştere (clormequat clorură) asupra recoltei şi calităţii ei. Rezulatele sunt controversate, deaceea cercetările vor continua în viiitor.

Rezultatele finale ale recoltelor pe grâu de toamnă sunt reflectate în tabelul de mai jos:

Tabelul 2. Influenţa premărgătorilor şi soiului asupra recoltei şi calităţii grîului. SRL „Terra-Vitis”, 2019.

Premărgător Soiul (originea) Recolta, q/ha Gluten, % Proteina, % IDK Masa hectolictrică, unităţi
mazăre Cuialnic (Odessa) 57 24 16 80 775
rapiţă de toamnă Cuialnic (Odessa) 48 19 13 715
grîu de tomană Cuialnic (Odessa) 42 20 14 717
mazăre Jaivir (Odessa) 55 22 13,9 65 772
rapiţă de toamnă Jaivir (Odessa) 52 19 13 706
măzăriche cu ovăz Şcedrosti (Odessa) 51 22,2 14 65 717
mazăre Glosa (Romania) 38 24,5 15 75 755
rapiţă de toamnă Glosa (Romania) 52
grîu de toamnă Athlon (Germania) 46 25 16 685

P.S. SRL “Terra-Vitis” este o gospodărie licenţiată în reproducerea materialului semincer şi are spre comercializare seminţe de reproducţie înalte de toate culturile reflectate în articol.

Starea semănăturii de orz de toamnă fără semănatul adăugător („подсев”). 23 martie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă cu semănatul adăugător („подсев”). 23 martie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă fără semănatul adăugător („подсев”). 16 aprilie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă cu semănatul adăugător („подсев”). 16aprilie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă fără semănatul adăugător („подсев”). 1 iunie 2019
Starea semănăturii de orz de toamnă cu semănatul adăugător („подсев”). 1 iunie 2019
Colinele Burlacului împreună cu agronomul – Mihov Dmitri
Colinele Burlacului împreună cu directorul – Mihov Piotr
Colinele Burlacului împreună cu Familia Mihov

„Calea deosebită a grâului” în anul agricol 2018-2019

„Calea deosebită a grâului” în anul agricol 2018-2019

„Трудовые мечты,

Золотое зерно.

Торжество Красоты,

Как мне близко оно!” („Зерно”, К. Бальмонт)

E Vară…e Soare şi multă căldura…este o periodă unde toată truda de un an, unde fiecare strop căzut de pe frunte este îndreptat spre cel mai important procedeu – recoltarea cerealelor.

SRL „Terra-Vitis” gestionează 1913 ha de teren agricol în 6 primării din 3 raioane (Cahul, Cantemir, Taraclia), dintre care 91 ha de plantaţii multianuale (măr – 4,0 ha; păr – 12,0 ha; struguri de masă – 38,0 ha; soiuri de viţă de vie pentru vin – 35 ha), iar restul circa 1800 ha culturi de cîmp.

În pofida condiţiilor agrometeorologice deosebit de dificile din toamnă (secetă prelungită), roada culturilor de prima grupă sunt destoinice.

Starea grâului de toamnă la 10 decembrie 2018.
SRL “Terra-Vitis”
Starea grâului de toamnă la 7 februarie 2019.
SRL “Terra-Vitis”
Starea grâului de toamnă la 26 aprilie 2019.
SRL “Terra-Vitis”
Starea grâului de toamnă la 9 mai 2019.
SRL “Terra-Vitis”
Starea grâului de toamnă la 1 iunie 2019.
SRL “Terra-Vitis” (Dimin Gh. -inginer-şef, Damaschin Ilie -mecanizator (combainer)
Starea grâului de toamnă la 12 iulie 2019.
SRL “Terra-Vitis”

Aşadar, recoltele pe culturi, la moment, se arată în felul următor:

  • orz de toamnă* (200 ha) – 51 q/ha;
  • orz de primăvară (25 ha) – 46 q/ha;
  • mazăre (135 ha) – 30 q/ha;
  • rapiţa de toamnă (355 ha) – 23 q/ha;
  • grîu de toamnă (50 % din 550 ha, nu s-a finisat) – 49 q/ha cu o calitate înaltă alimentară (tabelul 1).

Credem că recoltele stabile se datorează multitudinilor de factori: în primul rînd hărniciei şi muncii asidue depuse de către lucrătorii gospodăriei, apoi de diversitatea culturilor, respectarea rotaţiei lor, lucrarea solului îndreptată spre o perturbanţă minimă a solului pentru a păstra umiditatea în sol, sfaturilor de importanţă deosebită date de către academicianul Boincean B. şi profesorul universitar Rurac M., respectarea recomandaţiilor companiilor de producere a produselor de uz fitosanitar: Syngenta, FMC, Bayer, Basf, Corteva, etc….şi multor altor facori, inclusiv a precpitaţiilor de la sfîrşitul lunii mai, începutul lunii iunie.

Recoltarea încă este în toi …to be continued… *povestea deosebită a orzului de toamnă va fi redată ulterior.

Tabelul 1. Influenţa premărgătorilor şi soiului asupra recoltei şi calităţii grîului. SRL „Terra-Vitis”, 2019.

Premăr- gător Soiul
(originea)
Recolta, q/ha Glu-ten,
%
Protei
-na, %
IDK Masa
hectoli-
ctrică, unităţi
mazăre Cuialnic
(Odessa)
57 24 16 80 775
rapiţă de
toamnă
Cuialnic
(Odessa)
nu e
recoltat
19 13 715
grâu de
tomană
Cuialnic
(Odessa)
42 20 14 717
mazăre Jaivir
(Odessa)
55 22 13,9 65 772
rapiţă de
toamnă
Jaivir
(Odessa)
52 19 13 706
măzăriche cu ovăz Şcedrosti (Odessa) 51 22,2 14 65 717
mazăre Glosa
(Romania)
38 24,5 15 75 755
grîu de
toamnă
Athlon
(Germania)
46 25 16 685

P.S. SRL “Terra-Vitis” este o gospodărie licenţiată în reproducerea materialului semincer şi are spre comercializare seminţe de reproducţie înalte de toate culturile reflectate în articol.

Cina combainerilor din SRL “Terra-Vitis”. “Binele făcut se întoarce cu faţa spre Tine “
Recoltarea cerealelor de pe colinele
Burlacului . SRL “Terra-Vitis”
Recoltarea grâului de toamnă pe fundalul satului Burlacu. SRL “Terra-Vitis”
O parte din Mecanizatoriii gospodăriei SRL “Terra-Vitis” la recoltare grâului de toamnă.
Unii din eroii recoltării: Damaschin Illii şi Preuteasă Gheorghe-echipaj de combaineri.