Festivalul “Malurile Salciei” satul Burlacu

Malurile Salciei turneul copiilor la fotbal

Malurile Salciei este un festival petrecut la sfârşitul primăverii în satul Burlacu , r. Cahul . Tradiţional pe parcursul zilei se petrec întreceri sportive la şah, dame, trântă naţională (la berbec, cucoş şi iepure), specificul programului întrecerea măgarilor şi principalul turneu  – turneul de fotbal. Mai jos sunt prezentate colecţia foto Malurile Salciei (sunt prezente fotografii din ediţiile 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015).

Malurile Salciei 2007

 

Malurile Salciei 2008

 

 Malurile Salciei 2009

 Malurile Salciei 2010

 Malurile Salciei 2011

Malurile Salciei 2012

Malurile Salciei 2013

Malurile Salciei 2014

Malurile Salciei 2015

Aplicarea giberelinei şi a inciziei inelare

Efectul local după aplicarea giberelinei la soiul Thompson Seedless. SRL "Terra - Vitis", 2011.

   Cineva a concluzionat pe bună dreptate că agricultura la figurat e un joc de noroc, când la masă se află patru persoane: primul – Dumnezeu, al doilea – Statul, al treilea – Cumpărătorul şi al patrulea – Producătorul. Totul era să fie bine, dar vorba e că primii trei îi cunosc cărţile Producătorului şi el astfel nu va putea câştiga niciodată.

   Prin urmare rolul nostru, al producătorilor, e de a alege şi crea cărţi cât mai valoroase (tehnologii de cultivare, soiuri performante), fiindcă altceva nu putem schimba nimic. Tendinţa trebuie să fie spre diminuarea influenţei factorilor negativi şi spre utilizarea la maxim a factorilor pozitivi.

   Pentru a găsi “cărţile de joc” mai valoroase, fiecare în plantaţiile noastre trebuie cât mai mult să experimentăm şi doar atunci vom tinde spre calitatea strugurilor necesari pentru export.

  În gospodăria SRL “Terra – Vitis”, pe lângă tehnicile de cultivare tradiţionale pentru soiurile de masă, se mai încearcă (la moment doar experimental) câteva operaţii pentru majorarea calităţii strugurilor – aplicarea acidului giberelic şi inciziei inelare.

   Giberelina (acid giberelic, GA3) – hormon natural de creştere, ce are ca efect de bază accelerarea diviziunii celulare sau mărirea dimensiunilor celulare, în funcţie de faza de aplicare. De fapt ea se aplică în mai multe domenii: pomicultură – pentru legarea şi răritul chimic a fructelor; legumicultură – legarea fructelor, etc. În sectorul viticol, giberelina are o utilizare foarte largă, noi o utilizăm în mai multe scopuri: majorarea productivităţii, creşterea dimensiunilor bobiţelor, obţinerea uniformităţii bobiţelor, accelerarea coacerii şi uniformităţii culorii (la unele soiuri).

   Giberelina se aplică în diferite faze: înainte de înflorit şi la înflorit – pentru răritul bobiţelor, după înflorit – pentru o legare mai bună, creşterea dimensiunilor bobiţelor şi uniformităţii lor. În dependenţă de fază şi de scop concentraţia giberelinei aplicate variază între 5 şi 200 mg/l.

   Soiurile de struguri de masă după necesitatea aplicării giberelinei se pot împărţi în trei grupe:

  1. aplicarea giberelinei obligatorie: soiurile apirene (Monukka, Thompson Seedless, Flame Seedless, Loose Perlette, Beauty Seedless, etc) la care în mod normal bobiţele sunt mici 1 – 2 g, după aplicare ajung la 3-5 g şi soiurile cu dereglări în momentul înfloritului (ca urmare se primesc bobiţe neuniforme după dimensiuni) – Podarok Zaporojiu, Lora, Talisman, etc.

  2. aplicarea giberelinei facultativă: soiurile care se pot cultiva şi fără aplicarea acidului giberelic, însă calitatea strugurilor în urma aplicării vizibil creşte – Cardinal, Muscat de Hamburg, Iubilei Juravelea.

  3. soiurile la care giberelina are efect mic (negativ) sau trebuie de cercetat: Moldova, Ialovenschii ustoicivîi, Arcadia, Prezentabil, Italia.

   Giberelina are efect local, pentru a ne convige de acest fapt, am efectuat următoarea experienţă. În timpul tratării o jumătate a unui strugure a fost acoperită cu o pungă, ca rezultat bobiţele tratate s-au dovedit a fi de două ori mai măşcate, decât cele acoperite (Figura 1şi Figura 2).

Aplicarea giberelinei doar pe partea neacoperită la soiul Thompson Seedless. SRL "Terra - Vitis", 2011.
Figura 1 Aplicarea giberelinei doar pe partea neacoperită la soiul Thompson Seedless. SRL "Terra - Vitis", 2011.
Efectul local după aplicarea giberelinei la soiul Thompson Seedless. SRL "Terra - Vitis", 2011.
Figura 2. Efectul local după aplicarea giberelinei la soiul Thompson Seedless. SRL "Terra - Vitis", 2011.

   Giberelina se comercializează sub formă de praf (Rusia, Ucraina) care trebuie dizolvat în alcool şi adus la concentraţia necesară şi sub formă de pastile (Italia, Grecia, Chili), care se dizolvă nemijlocit în apă. Strugurii se tratează local cu ajutorul stropitoarei manuale sau se înmoaie într-un vas.

    După o relatare recentă despre aplicarea giberelinei, auzeam părerea unor producători locali ce considerau un atare procedeu migălos şi costisitor. Ca replică pot spune că răritul bobiţelor e cu mult mai migălos şi costisitor, dar italienii îl fac din anii ’20 ai secolului trecut şi să le reamintesc scopul principal al producătorilor – a oferi consumatorilor struguri atractivi şi gustoşi…iar cheltuielile se vor recupera prin recolta de înaltă calitate.

   Un alt procedeu încercat în gospodărie este inelarea sau incizia inelară. Procedeu ce se utilizează cu scopul îmbunătăţirii calităţii strugurilor. Ca şi orice organism viu, viţa de vie dispune de un sistem de circulaţie a substanţelor. Sărurile minerale împreună cu apa sunt absorbite de către sistemul radicular şi transportate către frunze prin ţesuturile lemnoase (xilemă). Substanţele plastice, rezultate din fotosinteză, sunt transportate în sens invers: de la frunze – către struguri, lăstari, coarde, braţe, tulpină şi rădăcini în scop nutriţional. Aici ne implicăm noi prin întreruperea (efectuarea unei răni) în transportul invers a substanţelor nutritive cu scopul reţinerii pe o anumită perioadă a substanţelor în organele dorite (struguri, lăstari). Oprindu-se de-asupra inelului, substanţele nutritive hrănesc suplimentar organele situate de-asupra (struguri, lăstari, frunze), astfel ele au o dezvoltare mai bună. Inelarea constă în tăierea şi înlăturarea unui inel de scoarţă de 3 – 5 mm lăţime. Operaţia poate fi executată pe tulpină, pe braţe, la baza coardei de rod, sub prima inflorescenţă de la bază pe lăstarii fertili, cu ajutorul unui secator special (Figura 3).

Secatore speciale pentru efectuarea inciziei inelare.
Figura 3 Secatore speciale pentru efectuarea inciziei inelare.

  Ca şi giberelina, inelarea se execută în mai multe scopuri: pentru legare mai bună, evitarea mărgeluirii, accelerarea coacerii.

  Gospodăria este situată în zona de Sud, de aceea preţul de realizare a strugurilor depinde nu doar de calitatea lor, dar şi de termenul de realizare a lor. Cu ajutorul inciziei inelare noi am reuşit cu succes să realizăm cu aproximativ 10 zile (pe 25 iulie) înainte strugurii soiului Black Emerald, care în mod normal se coc pe 5 – 10 august. Prin urmare, astfel de struguri maturizaţi la data indicată pot fi comercializaţi la un preţ mai convenabil.